Follow us on:

LISTEN

Rony Cadet, Vodou MarassaYon antevu avek Rony Cadet, atis ki sot la Gran Ri ak memb Atis Rezistans. Lap pale sou pwoje pal, ki rele Vodou Marassa epi lap diskute tout pwoblem modenite te pote kont sistem lakou an. Li pale sou respe pou gran moun ki vin pedi.

Rony Cadet, a Grand Rue artist and member of Atis Rezistans, discusses his project for the 2015 Ghetto Biennale, Vodou Marassa, centered on painting. The marassa might be thought of as the sacred twins of vodou, twin lwa, or spirits, that Cadet describes as the protectors of the lakou, which literally means “the yard,” but refers to a traditional extended family compound encompassing agricultural land, the homes of various lakou members and, typically, a central yard and and peristil, or vodou temple. Cadet discusses contemporary threats to the lakou system, the loss of its important connection to nature, and the loss of respect for the elders and their wisdom, a crucial form of cultural transmission that is fading as the lakou system dissolves.

Please note: This program is conducted entirely in Kreyol.
 

RELATED PROGRAMS

Geto Byenal: Radyo Shak (Kreyol)

RADIO SERIES

Radyo Shak se vwa lakou Geto Byenal 2015 lan. Nan yon ti shak sou la Gran Ri kote Atis Rezistans, Radyo Shak te difuze tout sa kap fet pandan Byenal lan ant Desamb 10 jiske 21. Direkte Pwogram yo, Richard Fleming, avek Direkte Pwoje sa-a, Jake Nussbaum te animate tout kalite radyo nan zon sa-a, tan kou anrejistreman misisyen rara yo, iantevu avek moun nan zon nan, atis, ekrivan, infomasyon sou tout pwoje yo, histwa revolusyone d’Ayiti, tout emete sou radyo antenet, FM 89.1 epi sou baff nan zon lan. The English language programming from the Radyo Shak is available here: Ghetto Biennale: Radyo Shak
more