Follow us on:

LISTEN

Poetry SlamLeonard Jean Baptiste, Sainclair Olwitchschneider, ak Mackenson Bijou ap diskite pwoje pa yo ki rele “Lang Vodou-an”. Se yon pwoje “poetry slam” ki te ganye premye pri nan seleksyon nasyonal Geto Byenal 2015 lan.

Leonard Jean Baptiste se yon jen slammer, ekrivan, maryonetis, dansè.

Mackenson Bijou se yon slammer epi comedyen nan Teat Nasyonal.

Sainclair Olwitchschneider se yon poet, slammer ak atis nan plisye domen.

(Note: This program is conducted entirely in Kreyol.)

Leonard Jean Baptiste, Sainclair Olwitchschneider, and Mackenson Bijou discuss their prize-winning poetry slam project for the 2015 Ghetto Biennale, The Language of Vodou. They talk about the relationship between the freedom implied in the concept of poetry slamming and the expression of vodou. They explain the concept of the lakou, its historic commitment to the environment and its impact on society as well as the threats of urbanization.

Leonard Jean Baptiste describes himself as a young slammer, writer, puppeteer and dancer.

Mackenson Bijou is a slammer and an actor in the National Theater.

Sainclair Olwitchschneider is a poet and slammer and artist in various media.
 

RELATED PROGRAMS

Geto Byenal: Radyo Shak (Kreyol)

RADIO SERIES

Radyo Shak se vwa lakou Geto Byenal 2015 lan. Nan yon ti shak sou la Gran Ri kote Atis Rezistans, Radyo Shak te difuze tout sa kap fet pandan Byenal lan ant Desamb 10 jiske 21. Direkte Pwogram yo, Richard Fleming, avek Direkte Pwoje sa-a, Jake Nussbaum te animate tout kalite radyo nan zon sa-a, tan kou anrejistreman misisyen rara yo, iantevu avek moun nan zon nan, atis, ekrivan, infomasyon sou tout pwoje yo, histwa revolusyone d’Ayiti, tout emete sou radyo antenet, FM 89.1 epi sou baff nan zon lan. The English language programming from the Radyo Shak is available here: Ghetto Biennale: Radyo Shak
more