Follow us on:

LISTEN

KonbatanManb Atis Rezistans, Konbatan ap diskute ki jan li we Geto Byenal 2015 epi dekri sa li fe pou Byenal lan. Li pale sou kestyon mouvman sosyal ki ankadre nan lespri Atis Rezistans.

One of the new generation in the Atis Rezistans movement, the artists Konbatan discusses the success the Ghetto Biennale represents in the impoverished district of the Grand Rue and the importance of inclusivity to the project. He is working on a project called the Lakou Eritye dedicated to the ancestors. Vodou is what holds us up, he says, it is what keeps us strong.

(Note: This program is conducted entirely in Kreyol.)
 

RELATED PROGRAMS

Geto Byenal: Radyo Shak (Kreyol)

RADIO SERIES

Radyo Shak se vwa lakou Geto Byenal 2015 lan. Nan yon ti shak sou la Gran Ri kote Atis Rezistans, Radyo Shak te difuze tout sa kap fet pandan Byenal lan ant Desamb 10 jiske 21. Direkte Pwogram yo, Richard Fleming, avek Direkte Pwoje sa-a, Jake Nussbaum te animate tout kalite radyo nan zon sa-a, tan kou anrejistreman misisyen rara yo, iantevu avek moun nan zon nan, atis, ekrivan, infomasyon sou tout pwoje yo, histwa revolusyone d’Ayiti, tout emete sou radyo antenet, FM 89.1 epi sou baff nan zon lan. The English language programming from the Radyo Shak is available here: Ghetto Biennale: Radyo Shak
more