Follow us on:

LISTEN

Evel RomainEvel Romain was on the curatorial team for the 2015 Ghetto Biennale as well as serving as the transportation captain. As an artist he works in many domains, and he collaborates closely with the women and also the child artists of the Grand Rue and the Atis Rezistans. In this interview he discusses both his work helping make the Biennale happen, and his personal project for 2015, a secret that he says “will create a big buzz in the lakou,” but which he refuses to reveal for the Radyo Shak audience.

(Please note: This interview entirely in Kreyol.)

Evel Romain se manb ekip kiratoryal pou Geto Byenal 2015 la epi chef transpotasyon tou. Li se yo atis kap travay nan plisye domen, tankou realis, rekuperasyon, pinti. Lap travay anpil ak atis fanm nan Atis Rezistans, ak tout ti moun Rezistans tou. Nan intervu sa-a lap diskute travay pal pou ede Byenal la kap fet, epi pwoje personel pal pou 2015 la, se yon sekre k li te pral fe yon “gwo koze” nan lakou, menm li pat dako pou revele sa li ye egsakteman!
 

RELATED PROGRAMS

Geto Byenal: Radyo Shak (Kreyol)

RADIO SERIES

Radyo Shak se vwa lakou Geto Byenal 2015 lan. Nan yon ti shak sou la Gran Ri kote Atis Rezistans, Radyo Shak te difuze tout sa kap fet pandan Byenal lan ant Desamb 10 jiske 21. Direkte Pwogram yo, Richard Fleming, avek Direkte Pwoje sa-a, Jake Nussbaum te animate tout kalite radyo nan zon sa-a, tan kou anrejistreman misisyen rara yo, iantevu avek moun nan zon nan, atis, ekrivan, infomasyon sou tout pwoje yo, histwa revolusyone d’Ayiti, tout emete sou radyo antenet, FM 89.1 epi sou baff nan zon lan. The English language programming from the Radyo Shak is available here: Ghetto Biennale: Radyo Shak
more