Follow us on:

LISTEN

DJ Love LeonceNan intervue sa-a, DJ Sanparey, ki rele Love Leonce, ap pale sou kestyon radyo kominite. Se li mem ki te manb lokal nan ekip Radyo Shak. Li te responsab pou planifye tout bagay avek lot DJ yo, epi li te oganize anpil fet yo ki te pase nan lakou Atis Rezistans pandan Geto Byenal la. L’ap pale sou jan li ta rinmin kontinye avek stasyon radyo sa, avek ki posibilite li we ladan. Apre sa nou gen yon mix spesyal pal, anrejistre pandan denye nwit nan Shak lan.

Please note: The interview is entirely in Kreyol.

DJ Sanparey, aka Love Leonce, is the Grand Rue deejay who worked closely with the Radyo Shak staff on the ground in Port au Prince, ensuring security for the equipment each evening, opening up the Shak in the morning, and wrangling local deejays and sound systems for the almost inevitable end-of-day parties in the lakou of the Atis Rezistans. In this interview Love discusses the hope that the community radio aspect of the project might continue in some form after the close of the Ghetto Biennale and declares himself willing and able to continue broadcasting. We then hear a deejay set courtesy of DJ Sanparey, recorded on the hosts' last evening in the Shak.


 

RELATED PROGRAMS

Ghetto Biennale: Radyo Shak

RADIO SERIES

Radyo Shak was the independent broadcast voice of the Ghetto Biennale of Haiti, hosting freeform radio including Rara bands, locals, artists and writers, and Haitian revolutionary history. 
more

Geto Byenal: Radyo Shak (Kreyol)

RADIO SERIES

Radyo Shak se vwa lakou Geto Byenal 2015 lan. Nan yon ti shak sou la Gran Ri kote Atis Rezistans, Radyo Shak te difuze tout sa kap fet pandan Byenal lan ant Desamb 10 jiske 21. Direkte Pwogram yo, Richard Fleming, avek Direkte Pwoje sa-a, Jake Nussbaum te animate tout kalite radyo nan zon sa-a, tan kou anrejistreman misisyen rara yo, iantevu avek moun nan zon nan, atis, ekrivan, infomasyon sou tout pwoje yo, histwa revolusyone d’Ayiti, tout emete sou radyo antenet, FM 89.1 epi sou baff nan zon lan. The English language programming from the Radyo Shak is available here: Ghetto Biennale: Radyo Shak
more