Follow us on:

LISTEN

Casseus Claudel, ImajineNan yon de premye intervu ki te anrejistre nan Radyo Shak lan, Richard Fleming ap pale avek Casseus Claudel ki te nan ekip kiratoryal Geto Byenal 2015. Claudel se residan la Gran Ri, menb Atis Rezistans, skilti ak atis epi ote liv Imajine, ki bay tout souvni pal sou eksperyans li te viv pandan ak apre tranbleman Janvye 2010, liv ki te publye nan Gran Bretay avek Penkiln Burn.

In one of the first interviews recorded in the Radyo Shak, Richard Fleming talks with Casseus Claudel from the curatorial team of the 2015 Ghetto Biennale. Claudel is a Grand Rue resident, an Atis Rezistans member, a sculptor and artist, and the author of Imajine, a first-hand account of his experiences during and immediately after the earthquake of January 2010 that was published in Great Britain by Penkiln Burn.

(Note: This episode is conducted entirely in Kreyol.)
 

RELATED PROGRAMS

Geto Byenal: Radyo Shak (Kreyol)

RADIO SERIES

Radyo Shak se vwa lakou Geto Byenal 2015 lan. Nan yon ti shak sou la Gran Ri kote Atis Rezistans, Radyo Shak te difuze tout sa kap fet pandan Byenal lan ant Desamb 10 jiske 21. Direkte Pwogram yo, Richard Fleming, avek Direkte Pwoje sa-a, Jake Nussbaum te animate tout kalite radyo nan zon sa-a, tan kou anrejistreman misisyen rara yo, iantevu avek moun nan zon nan, atis, ekrivan, infomasyon sou tout pwoje yo, histwa revolusyone d’Ayiti, tout emete sou radyo antenet, FM 89.1 epi sou baff nan zon lan. The English language programming from the Radyo Shak is available here: Ghetto Biennale: Radyo Shak
more