Follow us on:

LISTEN

Anonymous DJ SetA collector friend of the Radyo Shak hosts, who wishes to remain anonymous, provided this curated set of Haitian grooves, taken directly from the original vinyl, “somewhere in the deep north woods.” This set showcases the Latin tinge in pre-konpa dance band orchestras, and also includes what might be called crossover tunes, records made by Haitians, with Haitian musicians, but clearly giving a tip-of-the-hat to the salsa scene.

Yon koleksyone prive ki rete nan gran bwa du nor EUA te voye nou anpil bel misik k li te transfere depi disk vinil original yo. Seleksyon sa-a bay yon ide jan misik ayisyen zane 60 ak 70 te gen anpil tandans salsa ladan.
 

RELATED PROGRAMS

Ghetto Biennale: Radyo Shak

RADIO SERIES

Radyo Shak was the independent broadcast voice of the Ghetto Biennale of Haiti, hosting freeform radio including Rara bands, locals, artists and writers, and Haitian revolutionary history. 
more

Geto Byenal: Radyo Shak (Kreyol)

RADIO SERIES

Radyo Shak se vwa lakou Geto Byenal 2015 lan. Nan yon ti shak sou la Gran Ri kote Atis Rezistans, Radyo Shak te difuze tout sa kap fet pandan Byenal lan ant Desamb 10 jiske 21. Direkte Pwogram yo, Richard Fleming, avek Direkte Pwoje sa-a, Jake Nussbaum te animate tout kalite radyo nan zon sa-a, tan kou anrejistreman misisyen rara yo, iantevu avek moun nan zon nan, atis, ekrivan, infomasyon sou tout pwoje yo, histwa revolusyone d’Ayiti, tout emete sou radyo antenet, FM 89.1 epi sou baff nan zon lan. The English language programming from the Radyo Shak is available here: Ghetto Biennale: Radyo Shak
more