Follow us on:

LISTEN

Geto Byenal: Radyo Shak (Kreyol)RADIO SERIES
Radyo Shak se vwa lakou Geto Byenal 2015 lan. Nan yon ti shak sou la Gran Ri kote Atis Rezistans, Radyo Shak te difuze tout sa kap fet pandan Byenal lan ant Desamb 10 jiske 21. Direkte Pwogram yo, Richard Fleming, avek Direkte Pwoje sa-a, Jake Nussbaum te animate tout kalite radyo nan zon sa-a, tan kou anrejistreman misisyen rara yo, iantevu avek moun nan zon nan, atis, ekrivan, infomasyon sou tout pwoje yo, histwa revolusyone d’Ayiti, tout emete sou radyo antenet, FM 89.1 epi sou baff nan zon lan. The English language programming from the Radyo Shak is available here: Ghetto Biennale: Radyo Shak Radyo Shak te oganize pa Clocktower Productions ak Richard Fleming pou 4yem Geto Byenal lan, nan l’espri kolaboratif avek Pioneer Works. Pwoje sa-a te posib gras a anpil supò ki te bay Lybess Sweezy ak Rosa Sandretto, avek tout direkte Clocktower yo. Plis supò te bay Chris Bongie ak Ben Fountain epi pwoje te sponsorize tou par Konbit Mizik, Haiti Cultural Exhcange, Fondasyon Byenal (the Biennial Foundation), Blacks to the Future, CULTUREGO Magazine and The Rhythm Foundation. Patisipasyon Richard Fleming te posib avek anpil supò ki te bay Owsley Brown III. Clocktower jwin anpil soutyen kontini gras a Lawton W. Fitt, Agnes Gund, Sanford Krieger ak Dorothy Lichtenstein. Direkte Geto Byenal: Leah Gordon ak Andre Eugene 
Direkte Pwogram Radyo Shak: Richard Fleming
 Direkte Pwoje Radyo Shak: Jake Nussbaum (Clocktower)
 Repote Radyo Shak, Haiti: Beatrice Johnson (Clocktower), Gabe Florenz (Pioneer Works) 
Repote Radyo Shak, New York: Joe Ahearn (Clocktower), Mia Wendel-DiLallo (Clocktower) Konstriksyon ak Architekti Radyo Shak: Jocelyn Georges ak Joe Winter Ekip Kiratoryal Geto Byenal 2015: Cat Barich, Claudel Casseus, Andre Eugene, Leah Gordon, Maccha Kasparian, Evel Romain, Liz Woodroffe
 

SHOWS

Christien Sylvaince, Merisier Jeannis Fest
Stuart Baker DJ Set (Part 2)
Poetry Slam, Triyole Group + Maison Blanche
Evel Romain
Papada Blessing the Shak
Twoubadou Eden Fel Concert
Anonymous DJ Set (Part 2)
Lee Lee’s Home-Gardens
The Surrealists of Haiti
Tasso Bef/Fried Seasoned Beef
Rony Cadet, Vodou Marassa
St. Trinité String Quartet
Jean-Daniel Lafontant, Temple Nah-Ri-Veh
Chiktay / Herring Salad for Drinkers Recipe
DJ Bwa Pen
DJ Love Leonce
Thomas C. Chung, Pan Patat
Dany Laferrière & Andre Eugène
Anonymous DJ Set
Konbatan
Poetry Slam
Rosemarie Recipe: Mayi Moulin/Ground Corn
Patrick Derival & Wilson Bonhomme, Vodou Drumming (Kreyol)
A Walk Through the Grand Rue
Twouba Eden Fel (Kreyol)
Jackson Thélémaque (Kreyol)
André Breton Lecture
DJ Clifford Bawon
Jean-Euphèle Milcé
Banann ak Yam nan Sos Pwason Recipe
Casseus Claudel, Imajine
Junior's Recipe
Stuart Baker DJ Set (Part 1)
Richard Morse and Andre Eugene in Conversation